Skoleeiere

Nettverk for skoleledere og ressurslærere

Digital transformasjon og elevsentrert læring.

Nettverk for skoleledere og ressurslærere

Formålet med nettverket er å løfte skolene betydelig videre mot digital transformasjon og elevsentrert læring. Hvordan kan teknologi fungere som en katalysator for å lykkes med LK20? Hvordan planlegge for kreativ og elevsentrert læring i profesjonsfellesskapet? Dette er hovedtemaene i nettverket som arrangeres av Inspiria og Atea i fellesskap.

Hva får du ved å delta i nettverket? 

 • Nettverket består av fire fysiske samlinger
 • Et hovedfokus i nettverket vil være at digital didaktisk design (et rammeverk for elevsentrert læring) kan fungerer som den røde tråden i skolens utviklingsarbeid
 • Vi jobber med hvordan ledelse og ressurslærere sammen kan legge til rette for planlegging av elevsentrert læring, samt forske og trene på egen praksis.
 • Ressurslærere som deltar blir trent opp til å veilede sine kollegaer igjen, sammen med ledelsen, slik at skolen bygger kapasitet for å utvikle en lærende organisasjon

Hva inneholder samlingene?

Første samling: Hvordan legge til rette for digital transformasjon og elevsentrert læring i skolen?

 • Vi kobler sammen skolens langsiktige mål med digitalisering – fokus på strategiarbeid
 • Vi blir kjent med et rammeverk for elevsentrert læring og digital transformasjon
  • Hvordan bruke teknologien som katalysator for økt elevengasjement og elevmedvirkning?
  • Hvordan planlegge for kreativ og elevsentrert læring?
  • Hvordan kan teknologien forsterke arbeid med vurdering, mål og kriterier?

Andre samling: Kreativ læring med koding, programmering og makerspace

 • Vi jobber praktisk med læringsopplegg som kan tas med tilbake til egen skole
 • Vi utarbeider en plan for hvordan vi kan videreutvikle dette i profesjons-fellesskapet

Tredje samling: Hvordan legge til rette for digital transformasjon og elevsentrert læring i skolen?

 • Vi kobler sammen skolens langsiktige mål med digitalisering – fokus på strategiarbeid
 • Vi blir kjent med et rammeverk for elevsentrert læring og digital transformasjon
  • Hvordan bruke teknologien som katalysator for økt elevengasjement og elevmedvirkning?
  • Hvordan planlegge for kreativ og elevsentrert læring?
  • Hvordan kan teknologien forsterke arbeid med dybdelæring og den nye elev- og lærerrollen?

Fjerde samling: Personvern og sikkerhet i klasserommet

 • Hvilket ansvar har jeg som skoleleder og lærer?
 • Hvordan sikrer vi gode rutiner?
 • Kreativ læring med utdanningsteknologi:
  • Vi jobber praktisk med læringsopplegg som kan tas med tilbake til egen skole
  • Vi utarbeider en plan for hvordan vi kan videreutvikle dette i profesjons-fellesskapet

Datoer for samlingene avtales med den enkelte kommune/skole.

Målgruppe

Ledergrupper med inntil 3 ressurslærere fra hver skole.

Nettverket ledes av

 • Elisabeth Palmgren (Atea): Elisabeth er utdannet lærer, har en master i ledelse og videreutdanning innenfor veiledning og kommunikasjon. Hun tar etterutdanning innenfor systemledelse, og har 18 års erfaring fra ulike lederroller i Osloskolen. I Atea leder og koordinerer hun skolesatsingen, samt jobber med strategisk rådgivning innenfor ledelse og utvikling.  
 • Tina Nordgarden (Atea): Tina er utdannet lærer og skoleleder, samt har etterutdanning innen veiledning og entreprenørskap i skolen. Etter 18 år i skolen som lærer og skoleleder, jobber hun i dag med strategisk rådgivning innenfor ledelse og utvikling. Tina jobber også med personvern og sikkerhet i skolen.  
 • Anne Mette Engvik (INSPIRIA): Anne Mette er utdannet cand. philol/lektor og har 15 års erfaring fra ulike lederroler innen utdanningsforleggeriet, blant annet med å lede omstilling fra papirbaserte til digitale læremidler. Hun jobber nå som pedagogisk leder for INSPIRIA Utdanning der hun er leder for senterets formidlere og skoletilbud innen naturfag, matematikk og teknologi.
 • Pernilla Axelryd (INSPIRIA): Pernilla er utdannet lærer og leder INSPIRIAs arbeid innenfor Sakperskole-satsningen og har lang erfaring med barn og programmering.

Andre interne og eksterne fagpersoner vil også delta.

Pris

Pris: På forespørsel ut fra størrelse og antall skoler i kommunen.
Sted: INSPIRIA digital læringslab, Quality hotel Sarpsborg