Skoleledere

Nettverk for skoleeiere

Hvordan lykkes med digital transformasjon i skolen?

Skoleeiernettverket til Atea og INSPIRIA har som formål å løfte deltakerne betydelig i retning av digital transformasjon og elevsentrert læring. Det vil være hovedvekt på forutsetninger og betingelser for å lykkes med innføring, implementering og utvikling av læringsteknologi fra skoleeiernivå til klasserommet.  

Eksempler på viktige temaer som tas opp:

 • forankring i verdikjeden
 • verdibaserte anskaffelser
 • økt læringsutbytte
 • bærekraft
 • sirkulær økonomi
 • personvern og sikkerhet

Hva får du ved å delta i nettverket? 

Les mer om innholdet i de tre fysiske samlingene:

Første samling: Hvordan øke elevenes læringsutbytte gjennom verdibaserte anskaffelser?

 • Hvordan sikre forankring i verdikjeden fra skoleeiernivå til klasserommet for økt læringsutbytte?
 • Fokus på behov og bærekraft i anskaffelsen for å hente ut verdi​
 • Tradisjonelle vs verdibaserte anskaffelser
 • Sirkulær økonomi

Andre samling: Hvordan lykkes med digital transformasjon og mer elevsentrert praksis i klasserommet?

 • LK20 innebærer en mer utforskende og medvirkende elevrolle. Hvordan jobbe strategisk som skoleeier for at skolene skal få til dette?
 • Vi jobber med strategiutvikling på skoleeiernivå med henblikk på digital transformasjon
 • Vi kartlegger og utvikler en kommunal kompetansehevingsplan med vekt på hvordan teknologi kan forsterke læring i LK20
 • Teknisk helsesjekk
 • Moderne klientdrift og effektivisering

Tredje samling: Sikkerhet og personvern

 • Vi gjennomfører en ståstedsanalyse for sikkerhet og personvern på skoleeiernivå
 • Hvilket ansvar har følgende grupper:
  • Skoleeier (oppvekstsjef og IT-avdeling)
  • Skoleledere
  • Lærere og øvrige ansatte
  • Foresatte
 • Hvordan sikrer vi rutiner og oppfølging fra skoleeiernivå og helt ut i klasserommet?
 • Med støtte fra våre konsulenter på sikkerhet og personvern videreutvikler vi skoleeiers eksisterende planer på disse områdene

Målgruppe

Skoleeiere tverrfaglig representert ved pedagogisk ledelse, skolefaglige rådgivere, IT/ drift, innkjøp og økonomi. Minimum tre representanter pr kommune.

Hvem vil lede nettverket?

Atea og INSPIRIA har sammen et bredt utvalg av erfarne fagpersoner og rådgivere innenfor området digital transformasjon i skolen. Dere vil møte tidligere skoleledere og lærere med mange års erfaring fra skolen, samt tekniske konsulenter med ekspertise innenfor for eksempel klientdrift, sikkerhet og personvern.

Nettverket ledes av:

 • Elisabeth Palmgren (Atea): Elisabeth er utdannet lærer, har en master i ledelse og videreutdanning innenfor veiledning og kommunikasjon. Hun tar etterutdanning innenfor systemledelse, og har 18 års erfaring fra ulike lederroller i Osloskolen. I Atea leder og koordinerer hun skolesatsingen, samt jobber med strategisk rådgivning innenfor ledelse og utvikling.  
 • Tina Nordgarden (Atea): Tina er utdannet lærer og skoleleder, samt har etterutdanning innen veiledning og entreprenørskap i skolen. Etter 18 år i skolen som lærer og skoleleder, jobber hun i dag med strategisk rådgivning innenfor ledelse og utvikling. Tina jobber også med personvern og sikkerhet i skolen.  
 • Anne Mette Engvik (INSPIRIA): Anne Mette er utdannet cand. philol/lektor og har 15 års erfaring fra ulike lederroler innen utdanningsforleggeriet, blant annet med å lede omstilling fra papirbaserte til digitale læremidler. Hun jobber nå som pedagogisk leder for INSPIRIA Utdanning der hun er leder for senterets formidlere og skoletilbud innen naturfag, matematikk og teknologi.  
 • Pernilla Axelryd (INSPIRIA): Pernilla er utdannet lærer og leder INSPIRIAs arbeid innenfor Sakperskole-satsningen og har lang erfaring med barn og programmering.

Pris

Kr. 15 000 eks. mva. pr. kommune for alle tre samlingene. Lunsj og servering gjennom dagen er inkludert. Deltakerne dekker selv evt reiseutgifter.

Sted: INSPIRIA digital læringslab, Quality hotel Sarpsborg