Elevoppgaver til klimadag på INSPIRIA

 Til deg som lærer:

 • Vi har laget læringsstier med digitale artikler og oppgaver.
 • Artiklene kan også brukes separat uten å bruke hele læringsstien, se valg nedenfor.
 • Læringsstiene består av visuelle artikler og oppgaver i en bestemt rekkefølge. Disse er ment å være en utvidelse av undervisningstilbudet dere har vært med på hos Inspiria og laget for å forsterke ønsket læringsutbytte.
 • Læringsstiene og oppgavene egner seg både for individuell bruk, arbeid i grupper, og noe kan tas i hel klasse. 
 • Elevoppgavene er laget i samarbeid med Skolerom.  Våre læringsstier, artikler og oppgaver er tilgjengelig uten abonnement eller behov for pålogging, men det gjør at svar på oppgaver må tas bilde av eller kopieres til annet sted.
 • Det er bare å klikke og teste. Lenker kan deles fritt.
Forankring i læreplanen

Klimadagen handler om å belyse hvordan og hvorfor det kan lønne seg å ta klimahensyn, samt øke elevenes interesse for klimadebatten.  Her har vi laget elevoppgaver som kan brukes før eller etter programmet for et helhetlig læringsutbytte. Elevoppgavene er forankret i LK20.

Samarbeid med Skolerom
INSPIRIA samarbeider med Skolerom om å lage gode digitale løsninger for elevoppgaver.

Ta bilde av svarene

Når man bruker oppgaver uten innlogging, vil svarene en skriver ikke lagres. Alt forsvinner når man trykker "avslutt oppgave", men er synlig mens alle steg i en oppgave utføres.

Ta vare på svarene ved å ta skjermbilder av svarene eller kopiere dem til et eget dokument.

Læringssti: Matproduksjon og teknologi i jordbruket

Læringssti: Bærekraft og klima i landbruket

Denne læringsstien et bygget opp av 6 steg. Merk at dette er en første versjon og elementer kan bli justert. Vi tar også imot tilbakemeldinger.

 1. Artikkel: Økoteknologi
 2. Gruppeoppgave: Økoteknologi i jordbruket
 3. Artikkel: Fremtidsmat
 4. Refleksjonsoppgave: Fremtidsmat
 5. Artikkel: Hva er grønnvasking?
 6. Praktisk gruppeoppgave: Design en plakat

Denne læringsstien et bygget opp av 7 steg. Merk at dette er en første versjon og elementer kan bli justert. Vi tar også imot tilbakemeldinger.

 1. Artikkel: Hva er bærekraft?
 2. Oppgaver: Bærekraft i landbruket
 3. Artikkel: Global oppvarming
 4. Flervalgoppgaver: Klima og global oppvarming
 5. Refleksjonsoppgave: Global oppvarming og landbruk
 6. Artikkel: Ekstremvær
 7. Praktisk oppgave: Hvordan påvirkes landbruket av ekstremvær?

Artiklene som er brukt i læringsstien finnes her:

Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor (vanskelighetsgrad på tekst), 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel. 

Artiklene som er brukt i læringsstien finnes her:

Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor (vanskelighetsgrad på tekst), 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel. 

Gruppeoppgave: Til høyre finner du også en gruppeoppgave der elevene skal skrive en rapport ved å bruke det de har lært på klimadagen. Beskrivelse til lærere og elever finner du ved å trykke på knappen merket "Etterarbeid for Klimadagen: Rapportoppgave".

I etterarbeidet skal elevene jobbe med sammenhengen mellom landbruk og klima. De skal finne ut hvilke klimatilpasninger de kan gjøre, enten på familiegården eller en annen gård de kjenner til.

INSPIRIA har tilpasset opplegget til landbrukselever med kompetansemål for studieforberedende Vg3 innen naturbruk, naturforvaltning og agronom. Opplegget kan også benyttes til andre elever med nærliggende kompetansemål.Kontaktperson for disse elevoppgavene:
MARLENE MOTHES
Formidler
Mobil:  414 34 034 
E-post: marlene.mothes@inspiria.no