SparkZ

– genialt og gøyalt med elsparkesykkel

Høsten 2021 sparket INSPIRIA science center og Viken fylkeskommune i gang SparkZ – et helt nytt opplæringstilbud for ungdom innen temaet trygg og bærekraftig mikromobilitet. Tilbudet er gratis, og tilbys elever på ungdomsskolen (10. trinn) og videregående skoler (VG1) i Viken fylkeskommune i løpet av testperioden.

SparkZ innebærer at vi kommer ut til din skole og holder et «genialt og gøyalt» undervisningsopplegg med fokus på trygg bruk av elsparkesykler. Her vil elevene få prøve seg på en aktivitetsløype med flere poster, der de både skal gjøre ulike fysiske oppgaver knyttet til trygg bruk av elsparkesykler, og svare på spørsmål som inngår i en rebuskonkurranse. Etter at de har gjennomført aktivitetsløypen vil vi gjennomgå og reflektere over både oppgavene og spørsmålene, og dele ut kule premier.

Gjennom dette opplegget vil elevene få mulighet til å teste elsparkesykler, lære om regler og sikkerhet på en annerledes måte, konkurrere, reflektere, og ikke minst ha det gøy!

Praktisk informasjon:

 • SparkZ tilbys én skole per dag, men to klasser fra samme skole kan delta på samme dag. Opplegget varer i to skoletimer per klasse, slik at det kan gjennomføres én økt med én klasse før lunsj, og én økt med neste klasse etter lunsj. 

 • Videregående skoler (VG1) kan kun booke én dag.

 • Maks antall elever per klasse er 30 stk.

 • INSPIRIA har med seg elsparkesykler til skolen, men det er fint om flest mulig elever kan ta med egen sykkelhjelm. Vi med noen ekstra hjelmer som vi kan låne ut til de som eventuelt mangler. Det er et krav at alle som deltar bruker hjelm, av sikkerhetshensyn.

 • SparkZ er et aktivitetsbasert opplegg, og vi trenger fysisk plass til aktivitetene. En forutsetning for å delta er derfor at skolen har et stort uteareal (ca. 40 x 20 meter eller større) som kan tas i bruk. Det er også viktig at arealet er dekket med asfalt, eventuelt hard grus.

 • Vi anbefaler at en voksen fra skolen er i følge med klassen under hele opplegget. 

Pris

SparkZ tilbys i første omgang gratis til elever på 10. trinn og VG1 i Viken fylke. 

Påmelding:

NB! Programmet gjennomføres ikke på vinteren. Nye datoer kommer for våren 2022.

Har du spørsmål, kontakt prosjektleder Mari Skoglund Godal. Telefon: 959 01 477

Tilknytning til læreplanen

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Kompetansemål, Kroppsøving, 10. trinn

 • Trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter
 • Bruke egne ferdigheter og kunnskaper på en slik måte at det kan medvirke til framgang for andre
 • Vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter, forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel

Kompetansemål, Samfunnsfag, 10. trinn

 • Utforske hvordan teknologi har vært og framleis er en endringsfaktor, og drøfte påvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur
 • Reflektere over Hvordan mennesker har kjempet og kjemper for endringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst

Kompetansemål, Valgfag trafikk, 10. trinn

 • Utforske og gjøre seg kjent med trafikken i nærmiljøet og foreslå konkrete trafikksikkerhetstiltak
  Reflektere over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og skader
 • Drøfte faktorer som har betydning for mobilitet, folkehelse og miljø

Kompetansemål, Kroppsøving, vg1

 • Trene på og skape nye varianter av lek, bevegelsesaktivitet og dans sammen med andre
 • Planlegge og gjennomføre metoder for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når en ikke fullt ut kan delta i aktiviteten
 • Bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å samarbeide og bidra til å gjøre andre gode i aktivitet og samspill

Lærerens rolle 

Det er INSPIRIAs formidlere som har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Du kan bli bedt om å hjelpe til underveis.

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. Det er også viktig at du forbereder elevene før turen på best mulig måte.

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 2 timer

Målgruppe:  10. trinn og VG1

Fagområde: Naturfag

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve dagen i skolegården, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av våre spesiallagde elevoppgaver sammen med skolerom.no til denne leveransen.

Samarbeidspartnere

Viken fylkeskommune logo