Elevoppgaver til Dinosaurutstillingen

       Til deg som lærer

 • Elevoppgavene er laget i samarbeid med Skolerom. De er tilgjengelig uten abonnement eller behov for pålogging.
 • Vi har laget digitale læringsstier med artikler og oppgaver som egner seg for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Som lærer kan du dele lenkene direkte til elevene. Her finner du oppgaver som egner seg både til individuelt arbeid, gruppearbeid og arbeid i helklasse. 
 • Læringsstiene består av visuelle artikler og oppgaver i en bestemt rekkefølge. Disse er ment å være en utvidelse av opplevelsen dere har vært med på hos Inspiria. De er laget for å forsterke læringsutbyttet.
 • Elevene kan selv, eller med veiledning fra lærer, velge lesespor, 1, 2 eller 3 øverst til venstre i hver artikkel.
 • Artiklene kan også brukes separat uten å bruke hele læringsstien, se valg nedenfor. Det er bare å klikke og teste. Lenker kan deles fritt.
Forankring i læreplanen

Den flotte temautstillingen Dinosauria 2.0 har inspirert oss til å utvikle egne oppgaver til etterarbeid. Elevoppgavene er forankret i LK20.

Samarbeid med Skolerom
INSPIRIA samarbeider med Skolerom om å lage gode digitale løsninger for elevoppgaver.

Ta bilde av svarene

Når man bruker oppgaver uten innlogging, vil svarene en skriver ikke lagres.  Alt forsvinner når man trykker "avslutt oppgave", men er synlig mens alle steg i en oppgave utføres.

Ta vare på svarene ved å ta skjermbilder av svarene eller kopiere de til et eget dokument.

Læringsstier for barne- og ungdomstrinn

Under finner du tre læringsstier til dinosaurutstillingen som kan tilpasses både barne- og ungdomsskolen. Les lærerveiledningen for de ulike læringsstiene inne på Skolerom for å få tips og råd til hvordan man kan arbeide med dem. Først ser du de ulike komponentene i læringsstiene, deretter trykker du på den rosa knappen for å komme deg videre til hver enkelt sti. 

Kunne vi levd sammen med dinosaurene?
 1. Artikkel: Å klone en dinosaur
 2. Refleksjonsoppgave: Å leve med dinosaurene
 3. Artikkel: Mennesker og dinosaurer
 4. Refleksjonsoppgave: Dinosaurenes utseende
 5. Artikkel: Dinosaurer og evolusjon
 6. Praktisk oppgave: Å gjenskape dinosaurene?
Mytiske monstre og mystiske dinosaurer
 1. Artikkel: Mytiske dyr og monstre
 2. Refleksjonsoppgave: Mytiske dyr og monstre
 3. Artikkel: Les om en eller flere dinosaurer
 4. Praktisk oppgave: Lag en dinosaurpark!
Kan vi klare oss uten dyrene?
 1. Artikkel: Hvorfor utrydder vi dyrene?
 2. Refleksjonsoppgave: Hvorfor utrydder vi dyr?
 3. Refleksjonsoppgave: Klarer vi oss uten olje?
 4. Praktisk oppgave: En dag uten olje

Aktuelle artikler for barneskoletrinn
Opplegget kan passe i flere fag, eksempelvis med bærekraft som tverrfaglig tema, og for flere klassetrinn.

De tre generelle artiklene under kan være aktuelle til flere typer bruk. Elevene kan for eksempel lese hver for seg og deretter diskutere i grupper eller lage  presentasjon:

Utviklet for 4. og 7. trinn i samfunnsfag, norsk og KRLE:

Utviklet for 4. og 7. trinn i norsk og KRLE:

I tillegg har vi laget en noen kortere artikler om utvalgte dinosaurer:

 

Aktuelle artikler for ungdomsskoletrinn
Opplegget kan passe i flere fag, eksempelvis med bærekraft som tverrfaglig tema, og for flere klassetrinn

De tre generelle artiklene under kan være aktuelle til flere typer bruk. Elevene kan for eksempel lese hver for seg og deretter diskutere i grupper eller lage  presentasjon:

Utviklet for 10. trinn i KRLE og Norsk:

I tillegg har vi laget en noen kortere artikler om utvalgte dinosaurer:

Kontaktperson for disse elevoppgavene:
MARLENE MOTHES
Formidler
E-post: marlene.mothes@inspiria.no