Dinosaurus

Elevoppgaver

Den flotte temautstillingen Dinosauria har inspirert oss til å utvikle egne elevoppgaver til etterarbeid. 

Til deg som lærer

Disse elevoppgavene er  laget i samarbeid med Skolerom. De er tilgjengelig uten abonnement eller behov for pålogging. Elevene kan selv velge lesespor, 1, 2 eller 3 – ellers kan du velge vanskelighetsgrad for dem øverst til venstre i hver artikkel. Artiklene er lenket til nivå 2 som standard.

Innholdet er laget for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Noe av det er overlappende, og du står selvsagt fritt til å benytte det om hverandre hvis du mener at andre elementer  passer bedre til din undervisning.

Som lærer kan du dele lenkene direkte til elevene, enten du vil de skal arbeide individuelt eller i grupper. Flesteparten av elevoppgavene som INSPIRIA står bak passer spesielt godt til gruppearbeid.

Samarbeid med Skolerom

INSPIRIA samarbeider med Skolerom om å lage nye gode digitale løsninger for elevoppgaver. Oppgaver som kan brukes for å forsterke læringsutbyttet i forbindelse med senterets mange leveranser.  

Det vil etter hvert bli digitale artikler, oppgaver og også læringsstier som kombinerer de to tilgjengelig på det meste av våre tilbud.

Elevoppgaver fra Skolerom

Mellomtrinnet

Opplegget kan passe i flere fag, eksempelvis med bærekraft som tverrfaglig tema, og for flere klassetrinn. Vårt utgangspunkt har vært å skreddersy dette for:

Naturfag, 7. trinn, aktuelle kompetansemål:

  • Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
  • Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
Artikler

De tre generelle artiklene under kan være aktuelle til flere typer bruk. Elevene kan for eksempel lese hver for seg og deretter diskutere i grupper eller lage  presentasjon:

Utviklet for 4. og 7. trinn i samfunnsfag, norsk og KRLE:

Utviklet for 4. og 7. trinn i norsk og KRLE:

I tillegg har vi laget en noen kortere artikler om utvalgte dinosaurer:

 

Ungdomsskole

Opplegget kan passe i flere fag, eksempelvis med bærekraft som tverrfaglig tema, og for flere klassetrinn. Vårt utgangspunkt har vært å skreddersy dette for:

Naturfag, 10. trinn, aktuelle kompetansemål:

  • Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
Artikler

De tre generelle artiklene under kan være aktuelle til flere typer bruk. Elevene kan for eksempel lese hver for seg og deretter diskutere i grupper eller lage  presentasjon:

Utviklet for 10. trinn i KRLE og Norsk:

I tillegg har vi laget en noen kortere artikler om utvalgte dinosaurer: