Dinosaurus

Dinosauria

Dinosauria tar utgangspunkt i den unike temautstillingen i 1. etasje på vitensenteret, med 20 dinosaurer i full størrelse. Undervisningsopplegget kombinerer morsomme aktiviteter med relevant faglig innhold samt læreplanmål. Her får elevene prøve seg som paleontologer, og undersøker spørsmål knyttet til hvordan vi egentlig kan vite noe om dinosaurene – hvorfor de døde ut, og om hva vi kan lære ved å studere dem nå.

Innhold

Opplegget foregår i utstillingsområdet og i planetariet.

Dagsprogram

 • Velkommen! Elevene ønskes velkommen og får vite hva opplegget går ut på.
 • Planetarieprogram: Hva skjedde med dinosaurene?
 • Lunsj i INSPIRIAs gårdskafé. Vi serverer smoothie og et enkelt måltid
 • Jakten på dinosaurene: Her skal elevene jobbe som paleontologer, og grave frem delene til en dinosaur. De skal først sette delene sammen, og deretter pynte dem med fargene de antar de hadde.
 • Skattejakt: Rebuslek i utstillingen, med faktaspørsmål om dinosaurene.
 • Avslutning med premieutdeling

Praktisk info

Forberedelser
Skoletilbudet til INSPIRIA er ment å være en integrert del av opplæringen. Det beste er at elever og lærere er godt forberedt, så vi oppfordrer alle til å gjøre for- og etterarbeidet for å øke elevenes læringsutbytte.

Mat
Mat er inkludert i programmet. Det serveres et enkelt, sunt og kortreist måltid samt smoothie. Husk å føre inn eventuelle allergier ved bestilling.

Tilknytning til læreplanen

Kompetansemål etter 4. trinn i naturfag 

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • Beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer og knytte dette til bevegelse

Naturfag etter 7. trinn

 • Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

Pris

Dagsbesøk skole: mellom Kl. 9.00 og 12.00 – 3 timers program

 • Pris: Ordinær pris 7 490,-
 • Rabattatert pris for de med skoleavtale: 5 990,-

Ettermiddagsbesøk SFO og barnehage: mellom 14.00 og 16.00

Lærerens rolle 

Det er INSPIRIAs formidlere som har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Du kan bli bedt om å hjelpe til underveis.

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. Det er også viktig at du forbereder elevene før turen på best mulig måte.

 

 

Antall elever: Inntil 25

Varighet: 3 timer ekskl. transport

Målgruppe:  3. - 6. trinn

Fagområde: Naturfag

Elevoppgaver 

Utover det elevene lærer under selve dagen på INSPIRIA, kan læringsutbytte forsterkes i månedene etterpå ved å benytte seg av våre spesiallagde elevoppgaver sammen med skolerom.no til denne leveransen.