Kan DU hjelpe til med å bygge framtiden i LEGO?

Ny aktivitet for publikum og skoleklasser

Hvordan kan dere løse framtidens utfordringer? Hjelp oss å finne ut hvordan framtiden i LEGO kan se ut, her finnes ingen begrensninger.

Når?

Hver dag

Hva?

I samarbeid med Equinor Morgendagen helter inviteres barn og unge til å bruke sin fantasi til å komme opp med gode ideer. Kan plattformene bli til skoler eller hva med drivhus til havs? Kom og bygg din framtidsidé i LEGO.

Hvorfor?

Gamle plattformer har tidligere blitt dumpet når de blir for gamle og settes ut av drift. I nyere tid, og av miljøhensyn, er planen å utnytte «pensjonerte» plattformer best mulig. Vitensentrene over hele Norge og First Lego League inviterer derfor sammen med Equinor Morgendagens helter til kreativ LEGO-bygging, for å vise hvordan plattformene kan benyttes i framtiden.

Hvordan?

  • Bygg en hel, eller en del på en plattform
  • Du kan også bygge transportløsninger til/fra land dersom gjenvinning er det beste alternativet? Eller kanskje den må til land for aktiviteten du bygger?
  • Bygg alene eller gjerne sammen med andre

Slik får man barn og unge engasjert

Involver barna til å komme opp med ideer til hva ubrukte og gamle plattformer kan brukes til en gang i framtiden, og gjerne ved bruk av LEGO. Vi trenger unge, smarte og kloke hoder til å hjelpe oss – her er det bare fantasien som setter grenser. Det eneste «kravet» er at plattformene må være selvforsynte med energi.