Kodekraft PK Og Pernilla Foran Lerret (1)

07.01.2022

Vil du jobbe med oss? (formidler/prosjektmedarbeider)

INSPIRIA søker to formidlere/prosjektmedarbeidere som vil inngå i vårt spennende og dynamiske undervisningsteam.

Som formidler/prosjektmedarbeider hos oss, får du muligheten til å undervise barn og unge på litt andre arenaer enn i skolen. For eksempel har INSPIRIA nylig åpnet et nytt «koderom», vi drifter to ekskursjonsbåter og tilbyr undervisning i fjæra, vi drar på skolebesøk, har utstyr for å gjennomføre digital undervisning, og ikke minst gode fasiliteter for å gjennomføre ulike undervisningsopplegg på selve vitensenteret i Sarpsborg.

I tillegg til noen faste undervisningsopplegg som understøtter lærerplanene for grunnskolen og VGS, har vi utviklet en rekke ekstratilbud som typisk dreier seg om mer spesifikke tema. Blant annet har vi fått svært god respons på elsparkesykkelopplæringen SparkZ og flere av våre undervisningsprogrammer og feltkurs i marinbiologi. Videre koordinerer INSPIRIA den nasjonale gjennomføringen av programmeringstilbudene Kodekraft og super:bit på vegne av alle vitensentrene i Norge.

Som INSPIRIA-formidler kan du vente deg spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et dynamisk team med positive, dyktige og motiverende undervisere, med høy fagkompetanse, stå-på-vilje og humør.

Grunnet stadig flere oppdrag, særlig knyttet til teknologi og biologi, åpner vi for å ansette to nye formidlere. Les stillingsannonsene under, og bruk gjerne Finn.nos «Enkel søknad»-funksjon.