Gabriella 9

25.03.2015

Aktivitetsbasert læring

Ved å bruke aktiviteter sammen med læring økes gleden, interessen og ikke minst motivasjonen for oppgaven. Dette har INSPIRIAs matematikkansvarlig, Gabriella Axelsson, erfart både hos skolebarn og voksne kursdeltakere.

Vi bruker vitenskapelige metoder for å lære bort de ofte kalt vanskelige fagene, sier INSPIRIAs matematikkansvarlig Gabriella Axelsson. Vår pedagogikk og metoder springer ut fra aktivitetspedagogikken og erfaringslæring med det formål at elevene skal få være nysgjerrige, undre seg og føle at «dette angår meg!».

Gabriella underviser både skolebarn og lærere i matematikk, og alltid med utgangspunkt i tre ufravikelige innfallsvinkler:

  • Alle oppgaver skal løses i fellesskap eller i små og store grupper. I lite grad blir spørsmål eller oppgaver stilt til enkeltpersoner, nettopp fordi ingen skal føle at de ikke mestrer eller få følelsen av å være utenfor.
  • Gabriella stiller så ofte som hun kan åpne spørsmål der ingen svar er korrekt eller feil. Sammen diskuterer man seg frem til løsningen. Undervisningen blir da ufarlig og ansvaret er fordelt på minst tre personer (inndeling av grupper i forkant).
  • Metoden «Beriket miljø» (fra den kanadiske psykolog Donald Hebb) der fysisk aktivitet, sosial interaksjon (gjøre det sammen med noen) og sansestimulering er nøkkelen til god læring. Hver for seg blir læringen bedre, men to eller tre kombinert sammen blir læringen enda mer effektiv.

Ved å bruke metoden «Beriket miljø» har nevrologene funnet ut at det dannes nye hjerneceller og nye koblinger mellom dem. Og dette gjør at læringen går mye lettere. Både skolebarna og de voksne på lærerkurs blir glade, kreative og spontane, sier Gabriella, - Og vi får en helt annen dynamikk og innlæring enn om jeg hadde formidlet temaet med vanlig enveiskommunikasjon.

-De voksne deltakerne, som kanskje ikke kjenner hverandre fra før, kan være stille og litt forsiktige i starten for så å snu til å bli sprudlende, ivrige og kreative før lunsjklokka ringer, forteller Gabriella med stor entusiasme!

Helt i starten av undervisningen sjekker Gabriella alltid forkunnskapene til deltakerne, før hun går videre til temaet eller oppgaven. Om hun ser at ikke alle kan det grunnleggende, legger hun inn tilleggsaktiviteter i form av små og ufarlige konkurranser eller at alle løser en oppgave i fellesskap. På denne måten får alle en mestringsfølelse, noe som er svært viktig utgangspunkt for læring. Både små og store synes at det er både ufarlig og morsomt. - Vi lærer mens vi leker og på den måten lærer vi det raskere og bedre, sier hun.

INSPIRIA science center er et regionalt vitensenter der over 30 000 elever og lærere er med på Inspirias skoleprogram og lærerkurs i løpet av året. INSPIRIA ønsker å øke realfagskompetansen i regionen og at de som deltar skal lære mer om naturvitenskap samt øke lysten til å lære enda mer.